Meditation och Mindfulness - Sida 4

De 10 bästa Mindfulness-programen för att förbättra ditt välbefinnande

Mindfulness är en förfaderfilosofi som har anpassats av psykologer idag, men kan användas av alla som vill vara lyckligare och...

Teorin om Yin och Yang

Teorin om Yin och Yang är ett element som har varit en del av den filosofiska strömmen av taoismen (och...

Den bästa träningen i Mindfulness

Under några årtionden har vi bevittnat hur världen har förvandlats och hur djup social förändring har skett. På grund av...

Den bästa meditationsutbildningen

Under de senaste årtiondena har stress blivit ett av de vanligaste problemen bland befolkningen. Och det är inte överraskande med...

Betydelsen av att öva Mindfulness och medkänsla tillsammans

I den buddhistiska traditionen, Mindfulness och medkänsla betraktas som de två vingarna av visdomsfågeln, och man tror att båda är...

Historien om Mindfulness utvecklades sålunda från meditation

Mindfulness blir en alltmer värderad resurs av olika discipliner relaterade till hälsa och utbildning. Det finns många psykologer, psykiatriker och...

Karma, vad är det exakt?

Tusentals år sedan, när de första filosofiska frågorna började uttryckas i skrifterna, var dessa problem inte lika konkreta som de...

Mindfulness kan hjälpa till att bekämpa barndomsfetma

Det blir allt tydligare att fetma är ett stort problem i västliga samhällen. Inte bara innehåller maten som vi har...

Vad är länken mellan buddhismen och Mindfulness?

Mindfulness eller mindfulness bygger på att förbättra hjärnans förmåga att vara medveten om sig själv och leva det nuvarande ögonblicket...