Personlig tillväxt och självhjälp

Värdena på människans lista med exempel

När vi talar om mänskliga värden hänvisar vi till uppsättningen normer som underlättar harmoni och samexistens i samhället. Dessa normer...

Jag har komplex av näsan vad gör jag?

Vissa människor brukar ha någon form av komplex, antingen i vårt sätt att vara, att vi inte gillar något om...

Jag har komplex av fett vad jag gör

En av de onda som mest spårar kvinnor i dagens samhälle är fettkomplex. De flesta av tjejerna, när de ser...

Tekniker för effektiv kommunikation

Vi är människor “social”, i den meningen att vi spenderar de flesta av våra liv med andra människor. Därför är...

På identitet och förändring

Vi tenderar att tro att vi bara har en “jag” eller ett ego, men i praktiken har vi så många...

Känsla av plats

Det finns en känsla som kan vara mer eller mindre vanligt i människans liv, men det är alltid obehagligt. Många...

Känslor som övergår när du fastnar

Det är mycket möjligt att det finns tillfällen då du känner att du har fastnat. Vi har alla gått igenom...

Känslor melankoli och nostalgi

Melankoli, nostalgi, längtan, miss ... det finns många termer som tjänar till att uttrycka en känsla av längtan och tomhet....

Tecken som indikerar att du har glömt dig själv

Visst har vi alla glömt oss någon gång i våra liv. Det viktiga är att försöka att denna situation inte...