Värdena på människans lista med exempel

Värdena på människans lista med exempel / Personlig tillväxt och självhjälp

När vi talar om mänskliga värden hänvisar vi till uppsättningen normer som underlättar harmoni och samexistens i samhället. Dessa normer är giltiga i en tid och en viss tid och är en del av mänsklig utveckling eftersom de växte fram genom deras tillväxt, humanisering och erövring av frihet. Dessa är värderingar som har uppstått som ett resultat av människors ansträngning att erövra sig och älska för andra.

I denna Psychology-Online artikel kommer vi att prata om mänskliga värden och vi kommer att erbjuda dig en lista med exempel. Dessutom kommer vi att förklara i detalj vilka mänskliga värden är och vad var och en består av.

Du kanske också är intresserad av: Människans svagheter: lista med exempel Index
 1. Lista och exempel på mänskliga värden
 2. Hur man ändrar eller förbättrar mina personliga värden?
 3. Fördelar med att fungera enligt våra personliga värderingar

Lista och exempel på mänskliga värden

Många av de kulturer som finns idag har denna typ av mänskliga värderingar och hjälper oss att veta hur man handlar med sig själv och med andra människor.

En person som har väldefinierade personliga värden och verkar i enlighet med dem, är en person som säkert har en bra känslomässig stabilitet, bra mental hälsa och därför är deras livskvalitet också mycket bra. Å andra sidan är en person som inte överensstämmer med sina egna personliga värden mer benägna att ändra sitt emotionella välbefinnande.

Lista över personliga värden

Därefter kommer vi att visa dig vilka mänskliga huvudvärden som förklarar kort vad de består av.

 • älskar. Kärlek är ett extremt viktigt och kraftfullt värde, det är en princip om fackförening och samband mellan oss själva och universum. Vi kan manifestera kärlek mot andra som gör gott genom våra handlingar.
 • vänskap. Precis som kärlek är ett av de mest värdefulla värdena och kan även betraktas som en del av kärlek också. Det handlar om en relation av kärlek, stöd och förtroende mellan två personer eller mer.
 • godhet. Det är en kvalitet som människor har som alltid kommer att försöka göra bra för andra och i vilket ondska inte existerar.
 • förtroende. Vi kan säga att mer än allt är det en trosakt eftersom den person som litar på insättar säkerhet i något eller någon.
 • broderskap. Det är ett fackförband och en god korrespondens mellan bröderna eller mellan dem som anser sig vara sådana.
 • ära. Det är en kvalitet eller en djup känsla av ens värdighet.
 • ärlighet. Det är en kvalitet hos människor som gör att de agerar med rättvisa och sammanhängande respekt för reglerna för att få en god samexistens med andra.
 • rättvisa. Det handlar om att agera rättvist med sig själv och med andra ger varje person det han verkligen förtjänar enligt sina handlingar.
 • frihet. Det handlar om att agera med fri vilja på ett ansvarsfullt sätt och utan att skada någon. En person som är fri kan göra vad han / hon verkligen vill ha så länge som vad han / hon gör inte direkt eller indirekt påverkar andra människor.
 • fred. Det handlar om att agera harmoniskt med andra människor för att uppnå en utmärkt sameksistens inom samhället eller med familjen.
 • respekt. Det handlar om värdet och den goda behandlingen som vi ger oss själva och andra, erkännande av egenskaper, meriter eller situationer i synnerhet.
 • ansvar. En ansvarig person beaktas när han kan ta hand om sina egna handlingar, fatta sina egna beslut och agera enligt dem.
 • solidaritet. Det handlar om att hjälpa andra utan att låtsas att ta emot någonting i gengäld, samarbeta i andras orsak.
 • tolerans. När en person är tolerant visar han / hon en öppen attityd och utan fördomar mot andras åsikter, även om de skiljer sig från sina egna.
 • mod. Det handlar om mod och beslut om alla svåra situationer som kommer vår väg i livet, oavsett rädsla för att detta kan orsaka oss.

Hur man ändrar eller förbättrar mina personliga värden?

När vi inte känner oss bekväma med de personliga värden som vi har antagit i hela våra liv och vi skulle vilja göra en ändring eller lägga till dem som vi redan hade andra, kommer det i de flesta fall inte att vara en lätt uppgift.

¿Varför är det inte lätt att ändra våra personliga värden? Det är svårt eftersom allt eller nästan hela livet vi har agerat baserat på vad vi nu har och vi har blivit djupt rotade vanor, men trots det kan du alltid göra något för att uppnå det och anta mer positiva värden.

Här kommer vi att ge en rad tips så att du kan ta det första steget för att börja anta mer positiva värden i ditt liv:

 • Identifiera dina egna värderingar och personliga styrkor, när du har gjort det, bestämma vilka av dem du kan förbättra och vilken typ av negativa åtgärder du behöver ändra.
 • Identifiera vilka är de nya värden som du skulle vilja anta.
 • Aktivt delta i utvecklingen av dina nya värderingar och förbättra de som du redan hade och verkligen förplikta dig åt det. Om du till exempel vill förbättra ansvarsvärdet eller börja anta det, ska du sluta skylla på andra för dina egna handlingar och ta hand om dem och fatta egna beslut.
 • Förstå och respektera andras värderingar genom att öva empati.
 • Var medveten om att du inte kommer att kunna ändra dem från en dag till nästa eftersom det är ett konstant jobb och precis som det har tagit dig tid att anta dem du har nu måste du också vänta ett tag att göra en vana den nya.

Fördelar med att fungera enligt våra personliga värderingar

Har identifierat våra egna personliga värderingar Förutom att de praktiseras och därför är sammanhängande i våra dagliga liv med dem, har en rad fördelar så värdefulla att summan av var och en av dem hjälper oss att öka vår balans och emotionella välbefinnande.

Om du vill göra en personlig utvecklingsplan ska du veta att några av de viktigaste fördelarna är följande:

 • De hjälper oss veta mer till oss själva.
 • De ger oss större känslomässig stabilitet.
 • De hjälper oss att ha en bättre relation med oss ​​själva och med andra.
 • Det gör oss mer hela människor
 • När vi agerar i överensstämmelse med våra personliga värden är det lättare för oss att ta våra egna beslut utan tvekan.
 • De hjälper oss att veta vad de är våra sanna prioriteringar och därför ger de oss värdefull information om hur vi investerar vår tid.
 • Andra uppfattar oss som säkrare och mer tillförlitliga människor när de märker att vi agerar i enlighet med våra egna värderingar.