jag arbetar

Använd Pareto-principen för att vara mer produktiv

Delta i en fras av den berömda amerikanska militären och politiker, som säger att "det finns inga hemligheter att lyckas...

En bra chef gör sina arbetare bättre

Ordet chefen genererar vanligtvis lite nervositet. När man tänker på det här konceptet kan vi komma att tänka på idén...

Tre enkla studietekniker för att utföra mer

Säkert på dessa datum kommer det att finnas många studenter som redan förbereder sina slutliga tentor. Ångest, nerver, lite tid...

Tre affärslektioner av Dalai Lama

Dalai Lama är en av de viktigaste religiösa figurerna i världen. Det är grenens andliga ledare Gelug av tibetansk buddhism. Denna...

Giftigt arbete 7 varningsskyltar

Du kommer hem och du kan inte koppla från jobbet? Drömmer du om din chef eller det projekt som du...

Arbeta i ett bo av vipers

Arbetsplats trakasserier är lika gamla som arbetet med att arbeta. Vem har inte gått igenom den här situationen där du...

Team building funktioner och fördelar

Teambyggnaden består i att söka aktiviteter som kan bilda högpresterande lag, för att förbättra interpersonella relationer inom en grupp. Av...

Samtalsteknik för information

Det finns olika konversationstekniker som kan ge oss information. Dessa tekniker för att få information spänner från konversation till frågeformulär....

Fotteknik i dörren

De knackar på dörren till huset för att begära en donation för en välgörenhet som kämpar mot en sällsynt sjukdom....