Kognitiv psykologi - Sida 6

Metakognitiva färdigheter och strategier i lärande

När vi talar om metakognition hänvisar vi till kunskapsutveckling och tankens verksamhet. Med tidens gång har vuxit fram under behovet...

Social kompetens självständig träning

Som alla andra mänskliga förmågor är självförmåga mottaglig för lärande, träning och förbättring. Detta uppnås genom tekniker som kallas Assertive...

Kroppsuttryck och kommunikationsförmåga

Användningen av konstnärlig och korporal terapi har nu fått en stor boom, både för psykologi och för andra discipliner. De...

Är det dåligt att ha många Déjà vu?

En av de känslor som mest avskyr människan på en logisk och känslomässig nivå är att leva en Déjá vu....

Kognitiv ergonomi definition och exempel

När vi kombinerar villkoren kognition och ergonomi Vi gör det för att indikera att vårt mål är att studera de...

Interaktionellt systemiskt tillvägagångssätt och efter den funktionella modellen i sinnet.

Genom historien olika modeller har framkommit att förklara mänskligt beteende och hur man avser sin omgivning (beteendemässiga, kognitiva, konstruktivistiska, dynamisk,...

Vad är mild kognitiv försämring hos den äldre befolkningen

Inom kontinuumet, mellan normal och patologisk åldring finns det “mild kognitiv försämring”, som mellanliggande kognitiv nedgång. Att veta om övergången...

Tanken enligt Dewey

Tanken är inskriven för Dewey i ett förhållande mellan vad vi redan vet, vårt minne och vad vi uppfattar. Med...

Modeling Definition, nyckelfaktorer och tillämpningsområden inom psykoterapi

Modellering är också kallas imitation, observations lärande eller ställföreträdande lärande en grundläggande strategi för ingripande, ensam eller tillsammans med andra...