Kognitiv psykologi - Sida 2

Teorin om kognitiv dissonans av Festinger sammanfattning

¿Har det någonsin hänt dig att du gör något eller fattar ett beslut och även om du försöker övertyga dig...

Ha en hunch

Människan är väldigt komplex i handlingsplanet eftersom han kan agera på grundval av ett rationellt kriterium, analysera alla fördelar och...

Tekniker och effektiva psykologiska strategier för att kontrollera stress

Att förstå normala reaktioner i stressiga situationer, att kunna hantera dem och behandla symptom så snart som möjligt kan påskynda...

Kognitiv beteendeterapi tekniker för ångest

Som vi vet är psykologi disciplinen ansvarig för att styra och hjälpa människor som upplever något slags känslomässigt problem. Ångest...

Föreställningstekniker

Det handlar om ändra tankarna med hjälp av fantasin. “Vi kan använda fantasin för att visualisera självkontrollen och se oss...

Social kompetens och självständighet Workshop definition

Det är ingen hemlighet att en av de viktigaste delarna av vårt liv är sociala relationer. I varje av de...

Symtom på besatthet med döden

Döden är där, Det är en verklighet som ingen kan undvika eller fly från. Men och bortom det finns så...

Rättsmedel för ätstörning

Ätstörningar är relaterade till vår emotionella värld. En person som har ångest att äta är säkert för att han har...

Vad som krävs för att vara en bra psykolog

Kanske tänker du på att studera psykologi och du vill upptäcka om du har den personlighetstyp och kvaliteter som krävs...