Organisationer, personal och marknadsföring

Typ av tester och personalspecifika frågeformulär

Rekryterare och urvalsexperter använder olika tester och frågeformulär att välja de bästa kandidaterna för de jobb de erbjuder. Arbetsintervjuet kan...

Typer av företag deras egenskaper och arbetsområden

Samhället och marknaden är numera fulla av smidda organisationer med syfte att erbjuda varor och tjänster till befolkningen. Dessa organisationer,...

Typer Curriculum Vitae De 4 modellerna av CV (fördelar och nackdelar)

Det finns olika Curriculum Vitae typer att de kommer att tjäna oss för att visa de styrkor vi har: vår...

Butiker och butiker använder dessa 7 psykologiska fakta för att tjäna mer

Det har varit ett tag sedan Psykologi används i världen av shopping och affärer, även om detta är en mindre...

Team Building vad det är och vad är dess fördelar

Lagarbete är en av de viktigaste kompetensen av en arbetare i de flesta jobb, och det är därför det finns...

Critical Incident Technique vad det är och hur det används

Den kritiska incidenttekniken (TIC) är en kvalitativ forskningsmetod som har använts sedan första hälften av 20-talet. Det är ett verktyg...

Boreout syndrom tristess på jobbet

Som vi diskuterade i artikeln "Burnout (burns syndrome): hur man upptäcker det och vidtar åtgärder" har stress och arbetsnöjdhet blivit...

Personalval 10 nycklar för att välja den bästa medarbetaren

Mänskligt kapital är utan tvekan den stora motorn i företaget. Processerna för personalval är viktiga för en organisation att lyckas...

Nöjdhet på jobbet 7 sätt att förbättra det

Vi vill alla njuta av en god nivå av välbefinnande, vare sig i våra personliga liv eller på jobbet. Nöjdhet...