Socialpsykologi och personliga relationer - Sida 2

Teorier om definition av orsakssamtal och författare

Socialpsykologi försöker beskriva de lagar som reglerar interaktionen mellan människor och deras inflytande på beteende, tänkande och känslor.Från denna gren...

Fair World Theory har vi vad vi förtjänar?

Malvin J. Lerner, fader till The World of The Just World, bekräftade att människor: "har ett behov av att tro...

Teori av spel, vad är det och på vilka områden gäller det?

De teoretiska modellerna för beslutsfattande är mycket användbara för vetenskap som psykologi, ekonomi eller politik, eftersom de hjälper till att...

Teori om social utbyte vad det är och vad dess författare är

Ett ämne som har studerats allteftersom det finns psykologi är det som rör sociala relationer, och det är att människan...

Suffragettes den feministiska hjälten i de första demokratierna

För att förstå dagens, måste vi gräva in i det förflutna och de första rörelser som startade rörelsen från despotismen...

Sororitet varför solidaritet bland kvinnor är så viktigt

Sorority är ett av de ord som nödvändigtvis borde förekomma i någon feministisk ordbok. Både hon och hennes derivat (“goda...

Är slöjan och burkas former av förtryck för kvinnor?

Under det senaste årtiondet har det varit en meteorisk spik i användningen av slöjan i muslimska samhällen och länder. Länder...

Informationssamhället vad det är och hur det har utvecklats

Uttrycket "informationssamhälle" Det hänvisar till en era där kontroll och distribution av information är mycket viktiga faktorer för ekonomisk och...

Slavesyndrom nöjda när vi uppskattar ögonfransar

[...] Det största problemet med slaven är inte i sig de olika katastrofer som måste uthärda varje dag för att...