personlighet - Sida 2

Typer av människor 13 grundläggande personlighet egenskaper

En av de mest kända grenarna av psykologi är Psykologi av individuella skillnader, även känd som Differential Psychology. Detta är...

Personlighetstyper i psykologi enligt Sigmund Freud

En av de viktigaste studierna inom psykologi och psykoanalys är personligheten, detta kan definieras som de mentala egenskaperna som ingår...

Projektivt testar de 5 mest använda typerna

Trots att de är besvärade av många psykologer kan projektiva tester som Rorschach och tematisk uppfattning vara mycket användbara vid...

Test (eller studie) av Gordon Allport Värden

Värderingsstudien, ett personlighetsprov som utarbetats av Gordon Allport, Philip Vernon och Gardner Lindzey var ett av de första psykologiska instrumenten...

Personlighetstest av de 16 faktorerna Cattell (16 PF)

Var och en av oss har sitt eget sätt att vara. Vi observerar en bestämd värld på ett sätt, vi...

Personlighetsteorier i psykologi Viktor Frankl

Det är viktigt att prata om en författare vars arbete har varit en mycket viktig pelare i Teorier om personlighet...

Teorier om personlighet i psykologi Karen Horney

Karen Horney var en av de mest kända psykoanalytikerna av hennes episka. Född i Tyskland 1885 betraktas hon som en...

Teori om personlighet i psykologi Gordon Allport

Gordon Allport föddes i Montezuma, Indiana 1897 och var den yngsta av fyra barn. Han var en blyg och studsig...

Teorier om personlighet i psykologi Erich Fromm

Att bryta med ämnet att psykoanalysen har en deterministisk komponent finner vi en serie postulater som försvarar vår förmåga att...