Experimentell psykologi

Teori om svar på objektet - Ansökningar och test

Inom området för Teorin om psykometriska test Olika beteckningar har dykt upp som för närvarande heter "Theory of Item Response"...

Klassisk teori om test

Ett test är a vetenskapligt instrument i den utsträckning det mäter vad det avser, det vill säga det är giltigt...

Egenskaper för frekvensfördelningen

Vi definierar fördelningen av frekvenser som insamling av vissa data i kategorier som utesluter varandra. Formen av en fördelning kännetecknas...

Metoder och forskningsdesign i psykologi

Metoder, mönster och tekniker Psykologi använder den vetenskapliga metoden för att utveckla en uppsättning specifika metoder (Observationsmetod, selektiv metod och...

Mätnings- och mätvågar

av statistisk befolkning Det är förstått uppsättningen av alla element som delar en eller flera egenskaper. Var och en av...

Variablerna inom forskning inom psykologi

I tillämpad psykologi försöker forskningspsychologin att beskriva brottslingarens handlingar och utveckla en förståelse för brott. Denna förståelse kan hjälpa till...

Giltigheten av ett test

Om ett test används för vad som är tänkt, säger vi att det är giltigt. Till exempel a testet av...

Teorin om B.F. Skinner behaviorism och operant condition

Behaviorism är en gren av psykologi som, som namnet antyder, bygger på observation av beteende och analys av det. Behaviorism...

Tekniken av psykologiska block och slumpmässiga block

Blocktekniken består i att gruppera ämnen i block beroende på poängen som erhållits i en konstig variabel som är nära...