Annat friskt liv

Behandling av ett irritabelt kolonfall genom levande exponering för villkorliga stimuli

Irritabelt tarmsyndrom Det är en funktionell sjukdom som kännetecknas av närvaron av gastrointestinala symtom. För närvarande anses det att situativa...

Känsla ångest tidigt på morgonen

den känsla av ångest Första på morgonen är en känsla av att människor som lider av depression och även de...

Varför det är så svårt för mig att stiga upp på morgonen

Om du är de människor som har svårt att komma upp på morgonen, du säkert orsaka nog frustration för att...

Fyra fysiska symptom på glädje

Känslor och känslor återspeglas på en fysisk nivå eftersom kropp och själ interagerar på ett konstant sätt. Glädje är en...

Hur musik påverkar oss i klädaffärer

Vi gick in i en klädaffär eller skoaffär riktad till unga och den första och mest slående är den musik...

Hur man utnyttjar friheten väl

Din frihet speglar möjligheten att välja, vilket är en mänsklig och vital kvalitet. Intelligens och vilja är två ömsesidiga fakulteter,...

Hur slutar du somna

Att somna är en av de sömnstörningar som barn och vuxna kan lida, vilket är vanligare hos barn. Denna typ...

Hur man berättar för någon som luktar illa

Det är möjligt att vi idag måste relatera till någon som inte luktar särskilt bra. Sådana situationer är vanligtvis ganska...

Hur brist på sömn påverkar vår hjärna

Livets rytm som vi bär idag, allt snabbare, slutar generera en stor stressnivå. När denna oro och ångest till följd...