psykofarmakologi

Zopiklon använder, verkningsmekanism och biverkningar

Under de senaste åren har det blivit populärt Z droger, en typ av hypnotiska bensodiazepiner rivaliserande som medicinsk behandling av...

Ziprasidonanvändning och biverkningar av detta läkemedel

Antipsykotika eller neuroleptika är de psykotropa läkemedel som används för behandling av psykotiska problem som schizofreni, även om de ibland...

Vortioxetin användning och biverkningar av psykofarmakademin

Den psykiatriska eller psykologiska medicinen, liksom resten av de farmakologiska behandlingarna, är inte perfekt. Därför är forskning på läkemedelsområdet viktigt...

Viloxazin använder och biverkningar av detta läkemedel

Skapandet av nya droger för att bekämpa alla slags sjukdomar och störningar, både psykologiska och fysiska, är en dynamisk process...

Vilazodona (antidepressiva) användningar och biverkningar

En av egenskaperna hos farmakologiska behandlingar är att de inte alltid fungerar på samma sätt hos alla patienter. Därför behovet...

Venlafaxin används, biverkningar och försiktighetsåtgärder

Det finns nästan lika många typer och subtyper av antidepressiva läkemedel som det finns störningar och tillstånd med depressiva eller...

Ett läkemedel för att eliminera dåliga minnen

År 2013 visade sig ett ambitiöst forskningsprojekt som främjas av universitetet i Basel, med samarbete mellan flera universitet, att hitta...

Trimipramin använder och biverkningar av detta antidepressiva medel

Trimipramin är ett läkemedel som används för att behandla huvudsakligen depressiva tillstånd, även om det också föreskrivs vid sömn och...

Trifluoperazin användning och biverkningar av detta antipsykotiska läkemedel

Trifluoperazin är ett läkemedel som ordineras för att behandla vissa manifestationer av schizofreni. Detta beror på att det har viktiga...