Sport och motion

Psykologiska fördelar med att simma

Att öva någon typ av sport, förutom att hjälpa oss att ta hand om vår hälsa och hålla oss i...

Psykologisk förberedelse hos högpresterande idrottare

Högpresterande idrottare behöver först och främst vilja, disciplin, motivation och mycket psykologisk förberedelse för att kunna möta de hårda utmaningarna...

Etik i idrott

Liksom alla mänskliga beteenden också Sport har regler som reglerar sin verksamhet. I den meningen kan vi betrakta idrottaren inte...

Konkurrens inom idrott

Ordkompetensen härstammar från latin “competere” medel “söka tillsammans och har flera betydelser enligt det sammanhang där det används. Du kan...

Känslan av sammanhang som en medlare mellan fysisk aktivitet och motståndskraft

Förmågan att hantera och anpassa sig till svåra situationer bildas genom livet. Till konformationen av denna egenskap, eller motståndskraft, kan...