Typer av företagsledning

Typer av företagsledning / Förvaltning och företagsorganisation

Ledarskap är viktigt för att leda ett team av olika personer som samarbetar för att uppnå gemensamma mål som en del av samma projekt. Ledarskap är inte medfödd men är perfekt i praktiken av erfarenhet. I sin tur anpassar varje professionell en ledarskapsmodell utifrån sitt eget sätt att vara. ¿Vilka är de vanligaste stilar som kan inspirera dig i utövandet av dina funktioner? I Psykologi-Online listar vi vilka typer av företagsledning.

Du kanske också är intresserad av: Ledarskapsstilar enligt Goleman Index
  1. Typer av ledarskap enligt psykologi
  2. Deltagande ledarskap i företaget
  3. Transformativt ledarskap i företaget
  4. Typer av företagsledning: ledare tränare
  5. Ledarens mentor
  6. Karismatiskt ledarskap i företaget
  7. Optimistiskt ledarskap i företaget

Typer av ledarskap enligt psykologi

Vi definierar ledarskap som förmågan att hantera en grupp människor och rikta sina motiv mot ett gemensamt mål. Alla individer har viss potential att vara ledare. Det finns dock olika typer och stilar av ledarskap.

Innan du börjar läsa den här artikeln om typer av företagsledarskap rekommenderar vi att du gör följande ledarskapstest med resultat. Dessutom kan du i detta test hitta din ledarstil enligt Goleman.

1. Deltagande ledarskap i företaget

Ledaren som antar denna roll inspirerar laget genom en stil som söker ständig förbättring av resultaten genom en organisatoriskt klimat som ger röst till anställda.

Skapa en arbetsmiljö där oss förvärvar värde. Därför är det en metod som förstärker det integrerade deltagandet av lagmedlemmar. Detta har en konstruktiv inverkan på organisationen som främjar sin potential för utveckling med idéer och synpunkter hos dem som upptar olika positioner inom organisationsschemat. I sin tur ökar denna möjlighet också den inbyggda motivationen hos arbetare som känner att de ingår i ett utrymme där deras röst beaktas.

2. Transformativt ledarskap i företaget

Transformationsledaren är den som motiverar medlemmarna i ett lag att bli sin bästa version, vilket genererar detta inflytande inte bara genom ord utan även genom exempel. På så sätt modellerar medlemmarna i ett lag den mentoriska exemplifierande och beundransvärda beteendet. Medarbetarna förvärvar en större anpassning på nivå av engagemang och engagemang i organisationskulturen. Denna typ av ledarskap värderar personen som förändringsmotor. När omvandlingen når hjärtat av ett lag, förbättras resultaten också.

3. Typer av företagsledning: ledarledaren

En annan av de mest framstående profilerna i affärer är den ledare tränare. En person med förmåga och kreativitet att söka en konstruktiv förändring i organisationen som involverar de aktörer som ingår i det systemet för att bidra till detta ändamål genom att fokusera på den vinst som denna utveckling kan ge.

coaching Det blir råmaterialet i denna stil av ledarskap genom förmågan att aktivt lyssna, medveten närvaro, kraftfulla frågor, rapport, självklar kommunikation och definitionen av stimulerande mål. Tränarledaren observerar avståndet som skiljer den nuvarande situationen från önskat tillstånd. Avståndet mellan de två punkterna är kopplat genom en planering.

4. Ledare mentor

Det korrekta fokuset på detta ledarstil Det lägger värdet på den professionella erfarenheten som från sin roll leder andra i inlärningsprocessen genom att dela undervisning, träning och förstärkning. Det är en person som erbjuder en process med konstant ackompanjemang för att uppnå autonomi och potential hos medlemmarna i det laget med förbättring av kompetens, förmågor, resurser och kompetenser. Medarbetare observerar en mentorledare som lärare som inspirerar tilltro och närhet i beslutsfattandet.

5. Karismatiskt ledarskap i företaget

Denna typ av ledare belyser karisma i den första personen tack vare det utmärkta kommunikationsförmåga verbal och korporal. Det förmedlar ett budskap av entusiasm, motivation och engagemang för det dagliga arbetet. Denna karisma ger ett beundrande svar i miljön. Denna beundran är ett erkännande stimulans för dem som är involverade i utvecklingen av förändringsstrategier som antar en konkurrensfördel för organisationen. Samtidigt, från det mänskliga och sociala kompetenssynpunktet, gör detta erkännande av karismen att medarbetarna ansluter känslomässigt till en ledare som de anser vara nära och framträdande..

Den karismatiska ledaren är den professionella som står ut för sin förmåga att empati och hans sympati. Men dessutom är de proaktiva ledare i arbetet som försöker skapa en ny verklighet genom eget inflytande och lagets roll. ¿Vad är risken för karismatiskt ledarskap? Visionen som andra har av ledaren kan förändras över tiden från vissa omständigheter och arbetsfaktorer. Därför kan detta också förutsätta erkännandet av den karism om de anställda ändrar sin åsikt om den bild de har av den personen..

6. Optimistiskt ledarskap i företaget

När du föreställer dig idealet för en arbetsmiljö där du kan utveckla personligen är det troligt att du inte bara drömmer om beskrivningen av egenskaper som är inneboende i jobbet, men också den mänskliga faktorn. Företaget består av människor. Nivåerna av glädje och glädje ökar från en konstruktiv och trevlig miljö. den optimistiskt ledarskap är den som tar hand om den här faktorn alltid länkande optimism och realism.

den tänkande påverkan i känslor och känslor. I sin tur återspeglas känslomålet i åtgärden. Den optimistiska ledaren är en som har en optimistisk vision och tror på förmågan att uppnå det ändamålet genom en handlingsplan. ¿Hur materialiserar optimismen i praktiken av det dagliga arbetet? Till exempel observerar ledaren inte bara varje arbetare i perspektivet av deras nuvarande verklighet, utan också i deras tillväxt och evolutions kapacitet. Han är medveten om medlemmarnas dygder och egenskaper. Den optimistiska ledaren är en professionell som matar arbetarnas emotionella lön genom frö av glädje.