Lev andras liv

Lev andras liv / Socialpsykologi

Det bästa sättet att leva och vara glad är att fokusera på din väg och fortsätta att röra sig i riktning mot din lycka. Men människan är så komplex att han också kan leva halvvägs och slösa en del av sin tid, när han lever sin existens genom leva andras liv.

Denna konflikt kan vara möjlig för personer med låg självkänsla, hos dem som tenderar att vara beroende av någon i sin dag, eller hos människor som känner sig väldigt ensamma. Människor som lever andras liv är de som spenderar mer tid att prata om andras problem än de gör i samtal med bekanta.

Du kanske också är intresserad: Orsaker till misstro mot andra

Andras liv

Det är som om De kände att deras liv inte är intressant nog som ska delas. På samma sätt lever de andras liv, de som blir skuggan av någon under en maskerad vänskap som faktiskt härrör från ett band med totalt ojämlikhet.

Den person som leva andras liv han lever händelserna av andra som om de påverkade honom på något sätt i sin ledande roll.

Lev ditt liv

De människor som De lever sina liv genom andra, De övertar sig i andra, de har inga gränser när de ger andra eftersom de har en självkänsla problem. Jag menar att de inte älskar sig tillräckligt.

Av detta skäl är det första steget i framflyttningen att bli medveten om det känslomässiga problemet och arbeta självkänsla som ett verkligt mål genom förverkligandet av emotionella kurser, läsning av självhjälpböcker, positivt tänkande och önskan om förändring. Förnöja inte för att vara en stödjande aktör i filmen i ditt liv när du kan vara huvudpersonen.