Forskning finner att schizofreni är manifestationen av åtta genetiska mutationer

Forskning finner att schizofreni är manifestationen av åtta genetiska mutationer / neurovetenskap

Forskare har identifierat totalt 42 grupper av genetiska variationer som ökar risken för att utveckla schizofreni. I motsats till den officiella positionen fram till igår verkar schizofren inte vara en enda sjukdom, utan snarare är det en grupp med åtta sjukdomar av olika genetiska egenskaper, var och en med sin differentierade symptomatologiska bild.

Schizofreni: Nya bevis tyder på orsaken

Det är känt att 80% av risken att lida av schizofreni bestäms av genetiskt arv, men forskare har inte kunnat urskilja de gener som orsakar detta tillstånd.

I den senaste studien av Washington University School of Medicine i St Louis inspekterades de genetiska influenserna hos mer än fyra tusen personer med schizofreni, och grupper av differentierade gener upptäcktes som orsakade upp till åtta olika schizofreni-rutor..

Enligt C. Robert Cloninger,

"Genen agerar inte på egen hand, men fungerar som en musikalisk orkester. För att förstå hur de fungerar är det nödvändigt att inte bara kännas orkesterens medlemmar separat, utan hur de interagerar".

Mer aggressiv i grupp än separat

Dr Cloninger och hans forskargrupp matchade vissa specifika variationer av genetiskt material hos personer med schizofreni och friska människor. Hos vissa patienter som lider av hallucinationer eller vanföreställningar, undersökte forskarna de genetiska egenskaperna och matchade dem med symtomatologin hos var och en av dem, upptäckte att De specifika genetiska förändringarna interagerar med varandra, vilket genererar en 95% sannolikhet att lida av schizofreni. Var och en av de åtta genetiskt distinkta störningarna har sin egen uppsättning symptom.

I en annan grupp av ämnen avslöts det att det oorganiserade språket är kopplat till en grupp av DNA-förändringar som leder till en 100% sannolikhet att utveckla schizofreni..

Även om enskilda gener endast har svaga kopplingar till utvecklingen av schizofreni, interagerar vissa genetiska grupper med varandra, vilket medför en hög risk att drabbas av schizofreni, mellan 70 och 100% enligt studien.

Dessa data förstärker tanken att det är svårt för människor som lider av dessa genetiska förändringar för att kunna undvika sjukdomsutvecklingen. Sammanlagt upptäckte studien upp till 42 grupper av genetiska förändringar som ökar risken för att leda till schizofreni.

Ny tillvägagångssätt

"I tidigare forskning har forskare försökt hitta föreningar mellan enskilda gener och schizofreni", säger Dragan Svrakic, medförfattare till studien och professor i psykiatri vid University of Washington. "Flera studier identifierade en förening och det var svårt att motbevisa. Nästa logiska steg i forskningen om schizofreni var att kontrollera att gener inte agerar isolerat men fungerar tillsammans genom att ändra struktur och hjärnfunktioner som orsakar sjukdomen "avslutar.

Svrakic hävdade det bara när forskare kunde kategorisera de genetiska förändringarna och symptomatologin hos patienterna i grupper, de insåg att vissa specifika grupper av genetiska variationer verkar tillsammans och orsakar specifika typer av symtom.

Forskare separerade patienter beroende på typ och intensitet av deras symtom, till exempel deras problem med att organisera idéer och tankar, brist på initiativ eller koppla mellan känslor och tankar.

Resultaten indikerar att symtomprofiler är en produkt av åtta kvalitativt differentierade störningar, som i sin tur är resultatet av särskilda genetiska förhållanden. Forskarna sa att dessa nya fynd kan förändra tillvägagångssättet att förstå orsakerna genetiska eller förvärvade av andra komplexa störningar av icke-psykiatrisk karaktär..

Experter hoppas att dessa resultat kan bana väg till en bättre diagnos och behandling av schizofreni.