Vad betyder färgen grön? Dess symbologi och associerade känslor

Vad betyder färgen grön? Dess symbologi och associerade känslor / psykologi

Observera en trädgård, en park full av grön eller en skog i brett dagsljus, på våren. De gröna bladen av träd, gräs, mos och lavar ... Det är något som alltid har inspirerat oss och att vi knyter till livet. Och det är att den gröna färgen nästan alltid har varit närvarande i människans värld, att vara en av de vanligaste färgerna i den naturliga miljön och att mer har åtföljt oss i vår utveckling.

Detta faktum har orsakat att hela historien har förvärvat en rad konnotationer och symboler, till den punkt som denna färg har kommit för att erhålla en symbologi och provocera en serie svar. Detta beror i grunden på den psykologiska betydelsen som vi har givit denna färg och dess symbolik. Det handlar om den här betydelsen av den gröna färgen som vi ska prata om i den här artikeln.

  • Relaterad artikel: "Färgpsykologi: betydelse och nyfikenheter av färger"

Den gröna som färg

Även om vi i allmänhet talar om gröna och andra färger som något palpabelt, vilket är där och är en del av föremålets natur, är sanningen att färgen inte är något annat än uppfattningen om brytning och ljusabsorption av Dessa är därför en produkt av vår uppfattning,

När det gäller grön ser vi denna färg när våra ögon tar upp våglängder mellan 496 och 570 nm. Mellan dessa våglängder uppfattar vi olika tonaliteter i denna färg, existerande olika typer av grön. Tillsammans med rött och blått är grön en färg för vilken våra ögon har en viss kott typ.

Även biologiskt och även beroende på modell av tillsats gröna färgen är en av de primära färgerna, som är den sekundära gula och produktmix grönt och rött, har traditionellt modellerats subtraktiv syntes vilket anses att denna färg var sekundär och produkt av blandningen av blå och gul (det är därför de flesta barn har blivit undervisade på detta sätt).

Vad betyder färgen grön??

Liksom med övriga färger har grön sin egen symbologi som förvärvats genom dess förening med element av samma färg och har därmed genererat en psykologisk betydelse som studeras av färgets psykologi. Specifikt avser den natur och vegetation, från vilken flera symboler utvinns.

I den meningen tenderar grön att ha i den mänskliga psyken en serie av oerhört positiva konnotationer. För det första är det kopplat till födelse, liv, styrka och energi. Det är en färg djupt förknippad med våren och kopplad till fertilitet och tillväxt, något som gör det något relaterat till tanken på ungdomar. I den meningen är det också en symbol för oskuld. Ett annat element som är relaterat till dess koppling till tillväxt är ekonomiskt: det är en symbol för rikedom.

Färgen associerad med naturen är också en färg till läkning och läkning till friskhet. Dessutom, som tradition säger, grön Det är också färgen på hopp, optimism och lycka till. Också med naturlighet, strävan efter glädje och kraft. Slutligen är det en av de färger som är mest kopplade till idén om balans, lugn och ro, liksom den andliga.

Naturen, som symboliserar grön i allmänhet, ses som vacker och full av liv. Men den har också sin mörka sida: den är också full av död, blod, förföljelse och grymhet. Och i den meningen införlivar symboliken för grön även dessa negativa element. Bland dem är associeringen med gift och toxicitet, som troligen härrör från färgning av många växter och djur (till exempel ormar och grodor) och användningen av gröna färgämnen gjorda av koppar som visade sig vara giftiga. Det är också relaterat, och är förmodligen den mest kända negativa föreningen med avund.

Död, fasan och manipulation är begrepp som är kopplade till denna färg, särskilt i de mörkaste tonerna och i samband med svart. Detsamma gäller förräderi, inklusive begrepp som otrohet. Den ljusgröna också är förknippad med omogenhet och naivitet, som motsvarigheter till ovannämnda samband med ungdomar och överskottet av sökandet efter nöje. Också till fåfänga och både att tvinga / myndighet och till svaghet. Socialt har det också identifierats som borgarklassens färg.

Psykologiskt sett har denna färg förknippats med egenskaper som lugn och kärlek, liksom med moraliska krav, hedonism och jovialitet. En förening med det sällskapliga och balanserade brukar ses.

Å andra sidan är anpassningsförmågan kopplad (i extrema fall, obeslutsamhet och conformism) och inre fred. Det är emellertid även förknippat med besittningsförmåga, bedräglig rodnad och den ovannämnda avunden. Även för listigt, vilket i negativ mening också kan kopplas till manipulation. Den gröna färgen också genererar vanligtvis lugn och lättnad, vilket ger tillförsikt som i sin tur förbättrar känslomässig stabilitet och gynnar rationell och logisk användning. Det tenderar också att vara kopplat till optimism och vitalitet, förbättra energinivåer och motivation och bidra till att upprätthålla hopp. Det är också kopplat till en känslig och öppet personlighet.

  • Kanske är du intresserad: "Vad betyder färgen röd i psykologi?"

Hur används det i samhället?

Egenskaperna och symbolismerna i grön gör den till en idealisk färg för vissa praktiska användningsområden. Dess kopplingar till natur och återhämtning gör den lämplig för miljöer där det krävs en sökning efter balans och komfort, liksom för läkning och återhämtning av sinnesstämningen.

När det gäller helande är blanda betydelsen av grön också ökningen av försvar och bevarande av motivation. Det är också användbart i meditation. Dessutom har dess förening och avkopplande effekt gjort kläderna hos läkare och kirurger grönaktiga.

Dess samband med tolerans och flexibilitet innebär att den kan användas vid målning av rum där harmoni är önskvärd och nivån av ångest och stress sänks, både i hem och kontor. I marknadsföring och reklam har man sett att gröna gynnar åtgärder, och också Det är förknippat med återvinning och respekt för miljön samt idén om frihet och stabilitet. Det är därför det används vid utformningen av ett stort antal produkter. När det gäller livsmedelsprodukter används den på grund av sambandet mellan naturligt och friskt.

Kulturella variationer

Förutom de tidigare nämnda föreningarna har färggröna fått olika överväganden i olika kulturer eller till och med genom olika historiska.

I det mesta av Europa är grön en symbol för lycka, energi, återfödelse och natur. Det är förknippat med jul och i länder som Irland med den katolska religionen. Borgarklassens färg ansågs på grund av svårigheten att uppnå nämnda pigment. I det förflutna var emellertid ofta ondskan avbildad med denna färg. Det är också ofta kopplat till avundsjuka och svartsjuka, liksom svaghet.

För muslimer är grön en helig färg, associerad med profeten Muhammad. Det är också en symbol för styrka, tur och prestige. I Kina och resten av öst innebär det hopp och fruktbarhet, liksom dygd och goda avsikter. Traditionellt användes jade för att göra presenter och erbjudanden). Men ibland har det också varit förknippat med skam och otrohet.

Livsdödligheten kopplad till naturen och den gröna färgen har observerats av flera kulturer och samhällen. Till exempel i det gamla Egypten hade guden Osiris huden av denna färg, vara en gud kopplad till själens och återfödelsens dom. För prekolumbiska folk symboliserade odödlighet, fruktbarhet och makt och använde jade i produktionen av begravningsmaskar. I vissa länder i Sydamerika, där djungeln är överflödig, är grön dock mycket mer förknippad med döden.