Vad det betyder när en kvinna rör sitt hår

Vad det betyder när en kvinna rör sitt hår / personlighet

Kommunikation är inneboende för personen. Det betyder att en människa kommunicerar information om sig själv när han inte uttrycker ord. Kroppens språk manifesteras genom hållning och gester. I förhållande till kvinnligt kroppsspråk är en av de möjliga gesterna att tolka att röra på ditt hår. Någonting som är vanligare hos de tjejer som ser långt hår. ¿Vad det betyder när en kvinna ständigt rör sitt hår? I Online Psychology analyserar vi de olika möjliga betydelser som alltid åtföljs av ett specifikt sammanhang, eftersom gestural kommunikation är i relation till den miljö där den förekommer.

Du kan också vara intresserad: Hur man vet vilken tatuering som identifierar mig

4 möjliga betydelser för en kvinna att röra på hennes hår

En gest som är så enkel att utse som att röra på ditt hår kan ha olika betydelser beroende på ögonblicket och situationen.

1. En nervös vana

En person kan utveckla gester som han utför på impuls, särskilt i de situationer där han utsätts för någon typ av extra stress. påkänning Det är en av de känslomässiga tillstånd som vanligtvis manifesterar på den fysiska nivån genom kroppens eget språk. Att ställa håret hela tiden kan vara ett av de uttryck som förråder en viss nervositet hos dem som är involverade i en situation som tvingar dem att lämna sin komfortzon.

I de fall där gesten att röra på sitt hår förlorar något symptom på nervositet, uppfattar man också ens osäkerhet.

2. Självkänsla

Självkärlek manifesterar sig genom att acceptera sin egen kropp och känslomässiga bild. När en kvinna ser i spegeln, observerar hon projektionen av sin egen reflektion. I förhållande till estetisk nivå och begreppet skönhet är hår en av de faktorer som mest påverkar själva bilden. Av denna anledning kan gesten att vidröra sitt hår ofta vara enkelt kvinnlig gestus.

När det gäller själv sig om att en person har på sig själv från sin kroppsuppfattning, om en person känner att hans hår är en av de funktioner som du gillar mest om din bild, denna gest att röra håret regelbundet en manifestation av detta faktum.

3. Bekräftelse före spegeln

För närvarande en person observerar sin egen bild återkommande till den vanliga förekomsten av speglar hemma, hiss, butiker, skyltfönster ... syndrom i samband med själva bilden perfektionism är också vanligt hos personer som är retuscherade hår täta sättet att bära en perfekt mane hela tiden, det vill säga för att undvika en disheveled effekt. Dessutom så visuella som den nuvarande eran där kraften i selfie speglar inställningen hos poserar så klaganden framför kameran, är det också vanligt att varje person att ta hand om varje detalj för att visa sitt bästa och retuschera hår vanligtvis vara en vanlig gest under dessa omständigheter. Därför återspeglar denna gest i dessa fall ett intresse av att ta hand om sin egen bild.

4. En gest av koncentration

Till exempel, en tjej som borstar håret tillbaka från ansiktet för att plocka upp det praktiskt taget i en hästsvans eller bulle, speglar en gest av komfort som främjar koncentrationen som krävs för att läsa en bok, studera en text eller utföra en uppgift som du verkligen vill fokusera på.

Rörar ditt hår på ett datum

Precis som att förstå betydelsen av ett ord är det viktigt att uttrycka det i samband med frasen och den situation där den har uppstått, när man tolkar kroppsspråk, är det också lämpligt att säga det i förhållande till tiden och omständigheterna där det manifest.

Medan gesten att röra ditt hår i en arbetsintervju kan vara ett symtom på nervositet inför situationen, till exempel, tvärtom inom förförelse språk, Denna kroppsbehåll åtföljd av andra visuella tecken kan projektera intresse och attraktion. I så fall är gesten att röra på sitt hår ett tecken på coquetry.

Män och kvinnor, när de vill förföra en person de bryr sig om, försök att projicera den bästa versionen av sig själva. Och i båda fallen är det större uppmärksamhet att ta hand om sin bild. Och när en kvinna berör hennes hår när hon är med den personen hon tycker om, gör hon en estetisk gest som förbinder sig med det känslomässiga planet genom det lust att vilja och fånga den andras intresse från egen personliga överklagande.

Det är emellertid också viktigt att komma ihåg att människan, utöver en önskan om att leta efter en mening för alla gest i kroppsspråk, är mycket komplex och precis som ord kan dölja många tystnader, på samma sätt är kroppsspråk komplex nog att dra universella slutsatser av gester som inte alltid kan läsas till nominellt värde.