Fördelar med att lära sig ett språk

Fördelar med att lära sig ett språk / kultur

Att lära sig ett språk kan vara högt gynnsam för vår professionella miljö eftersom det tillåter oss att vara i kontakt med alla sorters människor. Dessutom kommer det också att hjälpa oss att bättre förstå andra länder, kulturer och traditioner som är helt annorlunda än våra, vilket ger en mycket mer öppen attityd till livet.

Det är dessutom, bortsett från alla professionella dörrar som ett andra språk kan öppna dig, det finns också andra fördelar, speciellt för vår hjärna, som också ska beaktas. ¿Vill du veta dem? Tja, fortsätt läsa nedan.

Ett andra språk utvecklar vårt sinne

Självklart ju ju mer du arbetar på ett språk, desto mer sannolikt är det det på lång sikt du kommer att njuta av ett mycket mer underbart sinne. Och är det om du lägger dag för dag med ett språk, för att lära sig sina ord och öva sin grammatik, så kommer det att göra vår hjärna att “att arbeta” mer får således ett mer utvecklat minne. Att studera ett andraspråk är definitivt att göra en sodoku eller ett pussel där alla bitar (ord) måste passa.

Vi kommer att få bättre uppmärksamhet

Att lära sig ett språk kommer också att hjälpa oss att utveckla bättre vård. ¿Anledningen? Tja i grunden för att vi kommer att ha lärt oss helt olika ljud mellan ett språk och ett annat, Det kommer att bli inristat i vårt sinne.

Vi kommer att vara bättre på att göra två saker på en gång

Att veta djupt ett annat språk än vårt, kommer också att göra det möjligt för oss att utföra två uppgifter mer effektivt samtidigt. Det beror på att när en person har två språk i hans sinne kan han “byt ut chipet” från en till en annan snabbare. När du får det, försök nu att göra två saker samtidigt och du kommer att se vad du kan.

Det hjälper dig att bli bättre på ditt modersmål

När vi är små lär vi oss helt enkelt vårt modersmål genom att höra det mycket, men vi övar inte sin skrivning eller grammatik. Därför när vi lär oss ett andraspråk, vi kan bättre förstå alla “ins och outs” av vårt första språk (konstruktioner av fraser, tider, uttryck ...).

Du kommer att upptäcka nya former av kunskap

Förutom allt som sägs ovan kan inlärningsspråk, i ordets strängaste bemärkelse, utvidga ditt sinne till nya former av kunskap för att lära sig helt nya koncept och uttryck. Till exempel, på japanska och dess skrivande i “kanji” Det finns ord och tecken som på vårt språk inte har någon översättning. Så om du är intresserad av att lära sig språket i den stigande solens land, var beredd att lagra mycket mer kunskap i din hjärna.

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att vara överens om att lära sig ett andraspråk erbjuder oss alla slags fördelar både i formativa aspekter, samt att ha ett mycket mer förödande och utvecklat sinne.. ¿Vad väntar du på? “sätt i batterierna "och lär dig en?

Bild med tillstånd av Diesmali